Het schoolreglement


- De leerlingen komen zaterdagochtend op tijd naar school, bij verhindering dienen zij de school van tevoren telefonisch op de hoogte te stellen
- De leerlingen zorgen ervoor dat ze hun huiswerk in orde hebben
- Om de leerlingen de beste resultaten te laten behalen, zullen er overhoringen, tussentijdse toetsen en eindtoetsen worden gegeven. De lesstof voor deze toetsen dient door de leerlingen veelvuldig te worden herhaald.